Bert Halfwerk kinderen in ontwikkeling met hun mogelijkheden

CV Bert Halfwerk

 

Juni 1977                    Afgestudeerd  aan Stichting Twentse Algemene Fysiotherapie                                       

1979 – 1988               Diverse kindgerichte cursussen

1992                           Weekcursus in Londen: Antroposofische zintuigleer in relatie met ontwikkelingsaspecten bij kinderen.

November 1998:        Cursus Scholing en Wetenschap I van NPI te Amersfoort

Juli 1989:                   Aanvullingscursus N.V.F.K. bij Hogeschool Midden Nederland

1998-2003                  Modules van KNGF Evidence Based Practice; Communicatie/Methodisch Handelen/ Verslaglegging.

December 2004:         Master of Specialized Physical Therapy with specialisation Paediatric Physical Therapy  bij Avans

2008-2009                  Didactische Scholing Hogeschool Utrecht Hogeschool docent 2